Wednesday, 6 May 2015

Gmail மெயில் மற்றும் Twitter ட்விட்டர் கணக்கு தொடங்குவது எப்படி ?

                            Gmail கணக்கு தொடங்குவது எப்படி ?
STEP-1
முதலில் ஏதாவது ஒரு Browser ல் www.gmail.com என்று டைப் செய்து Enter கொடுக்கவும்
பின்பு "Create an Account" என்பதை க்ளிக் செய்யவும்
Inline image 18
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-2
கீழ் உள்ள படத்தில் உள்ள இடங்களை தங்களது தகவல்களை கொடுத்து நிரப்பவும்  
Inline image 19
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-3
தங்களது தகவல்களை கொடுத்த பின்பு "Next Step" க்ளிக் செய்யவும் 
Inline image 21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-4
தங்களது புகைப்படத்தை "Add Photo" என்ற option ஐ க்ளிக் செய்து வைத்துகொள்ளவும் 
Google+ கணக்கு உருவாக்க விருப்பம் இல்லை என்று "No Thanks" ஐ க்ளிக் செய்யவும் 

Inline image 22
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-5
"Continue to Gmail" என்பதை க்ளிக் செய்து தங்களது மின்னஞ்சல் கணக்கை உறுதி செய்துகொள்ளவும் 
Inline image 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-6
தங்களது Gmail கணக்கு தொடக்கப்பட்டு செயல்பாட்டுக்கு வந்துவிட்டது 
"Go to Gmail" கொடுக்கவும் 
Inline image 24-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                        Twitter கணக்கு தொடங்குவது எப்படி ?
STEP-1
*முதலில் ஏதாவது ஒரு Browser ல் www.twitter.com என்று டைப் செய்து Enter கொடுக்கவும் 
*தாங்கள் முன்பே Email கணக்கு தொடங்கி இருக்க வேண்டும் 
*கீழ் கொடுக்கப்பட்ட முறைகளில் தகவல்களை டைப் செய்து Sign Up for Twitter என்பதை க்ளிக் செய்யவும் 
Inline image 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-2
*உங்களது பெயர் 
*கடவுச்சொல் Password
*UserName 
ஆகியவற்றை டைப் செய்து Sign Up கொடுக்கவும் 
Inline image 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-3
*தங்களது Mobile Number கொடுத்து பின்பு Next கொடுக்கவும் 
Inline image 3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-4
*தாங்கள் கொடுத்த Mobile Number க்கு ஒரு SMS வரும் அதில் உள்ள Password ஐ 
கீழ் உள்ள இடத்தில் கொடுத்து Verify கொடுக்கவும் 
Inline image 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-5
*Lets go என்பதை க்ளிக் செய்து அடுத்த செயல்பாட்டுக்கு செல்லவும் 
Inline image 5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-6
*கீழ் உள்ளது போல உங்களுக்கு விருப்பமான பிரபலங்களின் கணக்கை 
FOLLOW பின்தொடர செலெக்ட் செய்து Continue கொடுக்கவும்  
Inline image 6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-7
உங்களுக்கு விருப்பமானவர்களை தேர்வு செய்து பின்பு Follow கொடுக்கவும் 
Inline image 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-8
Upload Photo என்பதை க்ளிக் செய்து தங்களது புகைப்படத்தை முகப்புபடமாக 
வைத்துகொள்ளவும் பின்பு Continue கொடுக்கவும் 
Inline image 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-9
*பின்பு கீழ் உள்ளது போல Skip this Step கொடுக்கவும் 
அல்லது உங்களது Email கணக்கில் உள்ள நபர்களை கண்டறிய " Upload your Gmail Contacts" 
என்பதை தேர்வு செய்து கொள்ளவும் 
Inline image 9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-10
தற்போது தங்களது Twitter கணக்கு தொடங்கப்பட்டிருக்கும் ஆனால் அதை 
உறுதி செய்ய தங்களது Mail id க்கு Conformation Mail சென்றிருக்கும் 
எனவே தங்களது mail சென்று உறுதி செய்யவும் 
Inline image 10
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-11
உங்களது mail க்கு செல்லவும் 
Inline image 12
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-12
Inline image 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-13
உங்களது Mail inbox ல்  Social என்ற இடத்தில் க்ளிக் செய்து பார்க்கவும் 
Inline image 14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-14
Twitter உங்களுக்கு அனுப்பியுள்ள mail ஐ open செய்யவும்
Inline image 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-15
Confirm now என்பதை க்ளிக் செய்து உறுதி செய்து கொள்ளவும் 
Inline image 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
STEP-16
உங்கள் Twitter கணக்கு உறுதி செய்யப்பட்டதாக கீழ் உள்ளது போல செய்தி வரும் 
Inline image 25

தற்போது தங்களது மெயில் மற்றும் ட்விட்டர் கணக்கு தொடங்கப்பட்டுவிட்டது இதன் பயன்பாடுகள் மற்றும் செயல்படுத்தும் முறை அடுத்து பதிவில்..
தொடர்ந்திடுங்கள் இணைந்திடுங்கள்.. 
ஏதாவது சந்தேகங்களுக்கு தொடர்புகொள்ளவும் 
+91 9952 48 9119

பதிவுகளை தொடர